Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod nazwą Panele LVT - Penele winylowe na każdą kieszeń (dalej: Serwis).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Twój Projekt - Michał Mastalerz, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 6391879837 (dalej: Administrator).
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
  4. Zbierane przez Administratora dane będą:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   1. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika - na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   5. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 4. Informacje o przetwarzaniu

  1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
   1. podmiotom powiązanym z Administratorem
   2. podmiotom współpracującym z Administratorem,
   3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
   4. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
   5. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
   6. kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).
 5. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych
   2. sprostowania danych
   3. usunięcia danych
   4. ograniczenia przetwarzania danych
   5. przenoszenia danych
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
   7. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
  2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
  3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 6. Bezpieczeństwo danych

  1. Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
  2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

 

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Masz pytanie? Zadzwoń 605 762 622
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl